Vi fick nyligen information av Livsmedelsverket i Sverige att vår Blue Spirulina (phycocyanin) officiellt har klassificerats som en ny mat i Europa och därför ännu inte ingår i Europeiska unionens lista över "Novel Foods".

Detta är vad som händer med alla nya livsmedel som kommer in på den europeiska marknaden efter 1997.

Läs mer om Novel Foods här:
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/union-list-novel-foods_en


Samma sak hände med Chia Seeds när de ökade i popularitet för några år tillbaka. Det är strikt byråkrati som måste tas om hand, och det innebär inte att vår Blue Spirulina är farlig att konsumera på något sätt. Det betyder bara att det är väldigt populärt och måste läggas till i listan över officiella livsmedel på kontinenten.


Phycocyanin (en nyckelkomponent i Blue Spirulina) är redan godkänd i Nordamerika, Asien och Australien, men tyvärr ligger EU lite efter i detta fall.

För att lösa detta arbetar vi för närvarande hårt med en NY Blue Spirulina-formel som är godkänd för den europeiska marknaden enligt gällande regler.

Mer information om lanseringsdatum och förbeställningar kommer snart.


Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på customerservice@rawnice.com.