Som varumärke är vi stolta över att bara dela anspråk och fördelar som förmedlas av oberoende resurser.

Resonemanget till detta kan läsas i sin helhet i denna artikel:
Varför vi inte gör hälsopåståenden

Rekommenderade Länkar för fördelar av våra Superfood Färger: